Ang Mga Muslim ang Pinakamainam na Pamayanan

Ang Mga Muslim ang Pinakamainam na Pamayanan

Maikling buod

Ang Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Kayo ang Pinakamainam na Pamayanan na lumitaw sa Sangkatauhan…), kalakip ang pagpapahayag sa kabutihan ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: