İslâm Esasları Şerhi

Tanımlama

Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir:
• İslâm dîni.
• İslâm esasları.
• İslâm akîdesinin esasları.
• Allah Teâlâ’ya îmân.
• Meleklere îmân.
• Kitaplara îmân.
• Elçilere (Peygamberlere) îmân.
• Âhiret gününe îmân.
• Kadere îmân.
• İslâm akîdesinin hedefleri (amaçları).

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli