Âdet ve loğusa olan kadınların oruç tutmalarının hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Âdet ve loğusa olan kadınların oruç tutmalarının hükmü nedir? Âdet ve loğusa olan kadınlar, tutamadıkları orucun kazasını bir sonraki yılın Ramazan ayına ertelerlerse, onlara ne gerekir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli