İhram elbisesi giyemeyen kimsenin hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: Babam, geçen yıl hac yaptı ve hac sırasında çok ağır hasta olduğu için ihram elbisesini giymeye gücü yetmemişti.Bundan dolayı babamın ne yapması gerekir?

Görüşün Bizim İçin Önemli