İhram elbisesi giyemeyen kimsenin hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: Babam, geçen yıl hac yaptı ve hac sırasında çok ağır hasta olduğu için ihram elbisesini giymeye gücü yetmemişti.Bundan dolayı babamın ne yapması gerekir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İhram elbisesi giyemeyen kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم من لم يستطع لبس ملابس الإحرام ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Babam, geçen yıl hac yaptı ve hac sırasında çok ağır hasta olduğu için ihram elbisesini giymeye gücü yetmemişti.

  Bundan dolayı babamın ne yapması gerekir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bir kimse, havanın soğuk olması veya hastalık sebebiyle (ihram elbisesi yerine) ihtiyaç gereği kendi elbiselerini giyerse, şer'an o bu konuda mazeretli sayılır. Babanızın ihramlıyken dikişli elbise giymesi sebebiyle 3 gün oruç tutması veya 6 yoksulu doyurması -ki her yoksul için o belde halkının yediğinden yarım sa'y miktarı yiyecektir- veyahut da kurban olma şartına hâiz olan bir koyun veya keçi kesmesi gerekir. Aynı şekilde başını örten erkek için de hüküm böyledir. Bu 3 günlük orucu dilediği yerde tutabilir. Yoksulu doyurmaya ve bir koyun veya keçi kesmeye gelince, bunun yeri Mekke'dir (Fidye olarak Mekke'nin dışındaki bir yoksulu doyurması veya koyun ya da keçiyi Mekke dışında kesmesi câiz değildir).

  Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 180

  Bilimsel kategoriler: