Geldiği yöndeki mikat yerine uğradığı halde oradan ihrama girmeyip daha sonra Medine halkının mikat yerinden ihrama giren kimsenin hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: Bazı Sudan hacıları, uçak Cidde’ye indikten sonra doğrudan Medine’ye gitmektedirler.Ardından da Abyâr Ali (Zulhuleyfe)’den ihrama girmektedirler. Onların, Medine halkının mikat yerinden ihrama girmeleri sahih (geçerli) midir?

Görüşün Bizim İçin Önemli