Farz namazın akabinde topluca istiğfarda bulunmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”İmam, namazı bitirince (selâm verdikten sonra) toplu bir halde açıktan istiğfarda bulunmaktadır. Bu davranış câiz midir?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli