İhtiyaç ve açlık zamanında verilen sadaka, nâfile umreden daha fazîletlidir

Tanımlama

Bazı dâvetçilerin: Açlık çeken kimseler gibi, zorda kalmış müslümanlara mal yardımı yapıp onlara tasaddukta bulunmanın, Ramazan ayında umre yapmaktan daha fazîletlidir, dediklerini işittim.
Siz değerli hocamızın bu konudaki görüşü nedir?

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli