İhtiyaç ve açlık zamanında verilen sadaka, nâfile umreden daha fazîletlidir

Tanımlama

Bazı dâvetçilerin: Açlık çeken kimseler gibi, zorda kalmış müslümanlara mal yardımı yapıp onlara tasaddukta bulunmanın, Ramazan ayında umre yapmaktan daha fazîletlidir, dediklerini işittim.
Siz değerli hocamızın bu konudaki görüşü nedir?

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli