Bir kimse öldüğü zaman: "Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön!" âyetlerini okumanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Bazı kimseler, birisi öldüğü zaman: "Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön!" Âyetlerini okumaktadırlar. Bunun hükmü nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli