Evinden imamın sesini işiten müslümanın Cuma namazını evinde kılması câiz midir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" (Evinden) imamın sesini işiten müslümanın Cuma namazını evinde kılması câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Evinden imamın sesini işiten müslümanın Cuma namazını evinde kılması câiz midir?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل يجوز للمسلم أن يصلي الجمعة في بيته إذا كان يسمع صوت الإمام ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru: 317

  (Evinden) imamın sesini işiten müslümanın Cuma namazını evinde kılması câiz midir?

  Cevap: 317

  Cuma namazının, müslümanlarla birlikte mescitten başka bir yerde edâ edilmesi câiz değildir. Fakat mescit dolarsa ve saflar yollarla bitişirse, zarûretten dolayı caddelerde namaz kılınmasında bir sakınca yoktur. Bir kimsenin evinde veya dükkânında namaz kılmasına gelince, bu câiz değildir, helal da değildir. Çünkü Cuma namazından ve cemaatten amaç,müslümanların bir araya gelmeleri ve tek bir ümmet olmalarıdır.Böylelikle aralarında dostluk ve merhamet hâsıl olur, bilmeyenler bilenlerden öğrenir.Herkese bir kapı açmış olsaydık ve sen radyoya göre kıl veya sen kendi evinde mikrofonun sesine göre namaz kıl demiş olsaydık, o zaman mescitleri yapmanın ve namaz kılanların bir araya gelmesinin hiçbir faydası olmazdı. Çünkü bu kapı açılmış olsaydı gerçekte bu, Cuma ve cemaatin terk edilmesine yol açardı.

  Bilimsel kategoriler: