Günahkârın arkasında kılınan namazın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Günahkârın arkasında kılınan namaz geçerli olur mu?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Günahkârın arkasında kılınan namazın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم الصلاة خلف العاصي ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Günahkârın arkasında kılınan namaz geçerli olur mu?

  Cevap:

  Tercihli görüşe göre, bazı günahları işlemiş olsa da, bir müslümanın arkasında kılınan namaz câiz ve geçer-lidir. Ancak istikâmet üzere olan bir kimsenin arkasında namaz kılmak elbette daha faziletlidir. Fakat bir kimse, İslâm dininden çıkaran şeyler işlediği zaman onun arkasında namaz kılmak câiz değildir. Çünkü bu kimsenin namazı geçerli değildir. Zirâ müslüman olmayan bir kimsenin namazı geçerli olmaz.İmamın namazı geçerli olmadığı zaman, ona uymak mümkün değildir. Çünkü sen, imam olmayana uymuş ve imam olmaksızın imamete niyet etmiş olursun.

  & & & & & &

  Görüşün Bizim İçin Önemli