İmam rükûya vardığında imamın arkasında kıraatını bitiremeyen kimse ne yapmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, imamın İftitah tekbiri almasından ve Fatiha’yı okumasından sonra namaza girdi ve kendisi Fatiha’yı okumaya başladı. Fakat Fatiha’yı daha bitiremeden imam rükûya vardı. O da imamla birlikte hemen rükûya mı varmalı, yoksa Fatiha’yı tamamlamalı mıdır?"

Görüşün Bizim İçin Önemli