İmam rükûya vardığında imamın arkasında kıraatını bitiremeyen kimse ne yapmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, imamın İftitah tekbiri almasından ve Fatiha’yı okumasından sonra namaza girdi ve kendisi Fatiha’yı okumaya başladı. Fakat Fatiha’yı daha bitiremeden imam rükûya vardı. O da imamla birlikte hemen rükûya mı varmalı, yoksa Fatiha’yı tamamlamalı mıdır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İmam rükûya vardığında imamın arkasında kıraatını bitiremeyen kimse ne yapmalıdır?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ إذا ركع الإمام ماذا يفعل من لم يكمل قراءته خلفه؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Bir kimse, imamın İftitah tekbiri almasından ve Fatiha'yı okumasından sonra namaza girdi ve kendisi Fatiha'yı okumaya başladı.Fakat Fatiha'yı daha bitireme-den imam rükûya vardı. O da imamla birlikte hemen rükûya mı varmalı, yoksa Fatiha'yı tamamlamalı mıdır?

  Cevap:

  Bir kimse, imam tam rükûya varmak isterken namaza katılır da Fatiha'yı okumaya imkân bulamazsa, eğer sadece bir iki âyet kalmış da tamamlayıp imama rükûda yetişebilecekse, onu tamamlayıp imama rükûda katılması en güzelidir. Yok eğer Fatiha'nın fazla kısmı kalmış da okuduğu zaman imama rükûda yetişemeye-cekse, o zaman Fatiha’yı tamamlamasa bile imamla beraber rükûya gider.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: