Sizi acıklı azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi?

Sizi acıklı azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi?

Tanımlama

Bu konferansta Allah Teâlâ ile ticâretin nasıl olacağı ve bu mübzrek ticâretin akîbetinin ne olduğu açıklanmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli