Đôi lời về nhịn chay

Giới thiệu chung

Đôi lời ngắn gọn về sự nhịn chay, giáo lý liên quan, nhóm người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay, những điều làm hư sự nhịn chay và những điểm đáng quan tâm.

Download
Thông tin phản hồi