Những Giới Nghiêm Trong Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đưa ra một số điều cấm kỵ quan trọng trong Islam như: tổ hợp, bất hiếu, cho vay, nói dối, gian lận, nói xấu.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Những Giới Nghiêm Trong Islam

  }محرمات في الإسلام{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Dịch Thuật: Ibn Ysa

  2009 - 1430

  } محرمات في الإسلام{

  ((باللغة الفيتنامية))

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2009 - 1430

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

  Tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ, cầu xin bình an và phúc lành cho Thiên Sứ minh bạch của Ngài Muhammad con ông Abdullah vị lãnh tụ của tất cả mọi người, cho tất cả bằng hữu của Người và cho tất cả ai đã noi gương theo họ cho đến ngày tận thế, Amma ba'd:

  Allah là Đấng có uy quyền tối cao, có khả năng trên tất cả, đã tạo hóa ra vạn vật (loài người và ma quỷ) với mục đích tôn thờ Ngài duy nhất. Ngài đã hạ lệnh phải phục tùng Ngài một cách triệt để và cấm tuyệt đối vi phạm, bất tuân Ngài cho nên Ngài đã ra lệnh cho tất cả Thiên Sứ của Ngài phải giải thích rõ cho mọi người những thiên lệnh và những điều khoản bị cấm. Vì vậy, ai thi hành theo thiên lệnh, không phạm giới luật, làm những gì Allah cho phép, tránh xa mọi điều bị cấm và dâng tế cho Ngài những điều tốt đẹp thì y được cuộc sống hạnh phúc và là người chiến thắng được sự hài lòng của Ngài và hưởng thiên đàng hạnh phúc, bằng ngược lại những kẻ bất tuân chống lại thiên lệnh, vi phạm giới luật thì khốn khổ thay cho y y sẽ gặp phải cuộc sống bất hạnh xa vời với hồng ân, xa vời với thiên đàng của Ngài và bị Ngài giận dữ.

  Những điều được phép (Halal) và bị nghiêm cấm (Haram) đã được Allah và Thiên Sứ của Ngài phân định rõ ràng như Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الأعراف: ١٥٧

  Allah phán: {và Ngài đã hạ lệnh cho họ làm mọi điều tốt đẹp và nghiêm cấm họ làm mọi điều có hại } Al-A'raf: 157.

  قال ﷺ‬: ((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) رواه مسلم ج15/ص391.

  Nabi ﷺ‬ nói: "Điều gì Ta cấm mọi người thì hãy tránh xa nó ngay và điều gì Ta ra lệnh bảo mọi người thì hãy thực hiện nó với mọi khả năng có thể." Hadith do Muslim ghi lại Q-15 T-391.

  Trong Thiên Kinh Qur'an cũng như Sunnah đã chỉ rõ ràng những điều nghiêm cấm một cách tổng quát và chi tiết.

  Không thể che dấu được đối với ai cho dù kiến thức có kém cõi đến đâu cũng nhận biết được rằng những điều bị nghiêm cấm đã được lan tràn khắp mọi nẻo mọi nơi, được rất nhiều ngòi bút chỉ rõ cho mọi người những điều nghiêm cấm và hình phạt của Allah, cũng vì lẽ đó chúng ta cần phải giải thích rõ thêm rằng nghiêm cấm như thế nào và hình phạt ra sao để mọi người am hiểu mà phòng ngừa.

  1- Lý do lựa chọn chủ đề:

  Chủ đề được lựa chọn nhằm thực hiện thiên lệnh của Allah:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮊ النساء: ٣١

  {Nếu các người tránh được những trọng tội mà các ngươi bị nghiêm cấm, TA sẽ xóa đi khỏi các ngươi những tội lỗi nhỏ và đưa các ngươi vào (thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự} Al-Nisa: 31.

  Và vì câu nói của Thiên Sứ ﷺ‬:

  قال ﷺ‬: ((الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ)) صحيح مسلم ج2/ص186.

  "Lễ nguyện Solah ngày năm lần, từ ngày thứ sáu này đến thứ sáu khác, từ thàng Romadon này đến tháng Romadon khác là sự xóa bỏ tội lỗi trong các khoảng đó miễn sao tránh được trọng tội." Hadtih do Muslim ghi lại Q-2 T-186.

  Và vì câu nói của Huzaifah bin Al-Yamamah: "Trước kia, mọi người luôn hỏi Thiên Sứ ﷺ‬ về những điều tốt đẹp chỉ riêng tôi hỏi Người về điều xấu vì sợ rằng mình vướng phải." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-23 T-278.

  Những điều nghiêm cấm

  1- Thứ nhất:

  Tổ hợp với Allah: là sự tôn thờ cùng với Allah thần linh khác hay người khác hay bất cứ vật thể nào khác..., với tội tổ hợp này chẳng những tất cả mọi việc thiện bị hủy bỏ trở thành vô nghĩa mà còn không được Allah tha thứ tội cho đến khi xám hối quay trở về với Ngài, vì đây là đại trọng tội và bởi vì y cho rằng tạo vật y tôn thờ có quyền năng như Allah, có việc phủ phàng nào như việc phủ phàng này chăng trong khi Allah là Đấng tự dưỡng, tự cung tự cấp không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Đối với tội tổ hợp bị cấm đặt chân đến thiên đàng và y phải ở trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ المائدة: ٧٢

  {Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm vào thiên đàng và chổ ở của y sẽ là hỏa ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả} Al-Ma-i-dah: 72.

  Tổ hợp là điều sai quấy to tác nhất, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ لقمان: ١٣

  {Quả thật, tổ hợp những thần linh khác cùng với Allah là một điều sai quấy vô cùng to tác} Luqman: 13.

  Tổ hợp là đại trọng tội, Thiên Sứ ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ :ﷺ‬ ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قال ﷺ‬: ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) صحيح البخاري ج20/ص63.

  "Chẳng lẽ, mọi người không muốn Ta báo cho biết về những trọng tội lớn nhất hay sao?" muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ. Mọi người đồng thanh đáp. Thiên Sứ ﷺ‬ tiếp: "Tổ hợp với Allah và bất hiếu với cha mẹ." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-20 T-63.

  Nhà thông thái Ibnu Qoiyim nói: "Allah báo cho biết Ngài là Đấng cung cấp, ban phát cho tạo vật và ra lệnh tất cả phải am hiểu về các đại danh của Ngài, chỉ được tôn thờ Ngài duy nhất không được tổ hợp đồng đẳng với Ngài, đối xứ với mọi người công bằng và trời đất đã được dựng lên bởi sự công bằng đó, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ الحديد: ٢٥

  {Chắc chắn, TA (Allah) đã cử các Thiên Sứ của TA đến với những bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh Sách và chiếc cân (công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý} Al-Hadeed: 25." Trích từ Al-Jawaab Al-Kafy trang 125.

  Tổ hợp nghĩa là tạo một thần linh khác đồng đẳng với Allah trong việc tạo hóa và việc tôn thờ nhưng đa số tổ hợp thuộc về tôn thờ như cầu xin cùng với Allah thần linh khác hoặc làm những hành động tôn thờ khác đáng lẽ ra chỉ có Allah mới xứng đáng, thí dụ như: tế giết động vật, lời nguyện, sợ hãi, hi vọng, yêu thương hoặc những việc làm khác. Tóm lại, có thể định nghĩa sự tổ hợp bằng cách ngắn hơn: là tạo một thân linh khác tôn thờ đồng đẳng với Allah như đá, con người, mặt trời, mặt trăng, Nabi, Shaikh, ma quỉ, các vì tinh tú, thiên thần và vật khác.

  Sự tổ hợp có rất nhiều loại, có loại bị trục xuất ra khỏi vành đai Islam đó là sự tổ hợp lớn (Shirk Akbar), có loại không bị trục xuất ra khỏi vành đai Islam như sự tổ hợp nhỏ (Shirk Osghar).

  * Những loại Shirk Akbar (tổ hợp lớn) bị trục xuất khỏi vành đai Islam:

  1- Cầu xin người chết: như cầu xin sự giúp đỡ, sự ban phát, giết tế động vật cho họ hoặc bằng mọi cách tôn thờ khác, đây là đại trọng tội bị trục xuất khỏi vành đai Islam, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ الفاتحة: ٥

  {Duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự cứu rỗi} Al-Fatihah: 5.

  2- Giết tế động vật và lời nguyện cho ngôi mộ hoặc người chết, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣

  {Hãy bảo họ: quả thật, cuộc lễ nguyện Solah của Ta, việc giết tế của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng chúa tể của vủ trụ. Không có sự hợp tác đồng đẳng với Ngài} Al-An-a'm: 162 – 163.

  Vì thế, việc dâng lễ Solah, giết tế và tất cả mọi tôn thờ khác là của Allah duy nhất, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ الكوثر: ٢

  {Bởi thế, hãy dâng lễ Solah vì Thượng Đế của Ngươi và (vì Ngài) hãy giết tế} Al-Kawthar; 2.

  Có Hadith được Imam Muslim ghi lại Q-13 T-194 từ Aly t, Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ)) صحيح مسلم ج13/ص194.

  "Allah đã nguyền rủa ai giết tế ngoài Ngài."

  Allah phán về lời nguyện:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ البقرة: ٢٧٠

  {Tất cả mọi điều mà các ngươi bố thí hoặc nguyện thề thì quả thật Allah am tường tất cả} Al-Baqoroh: 270.

  Allah phán ở chương Al-Insaan câu 7 như sau:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الإنسان: ٧

  {Họ đã hoàn tất lời nguyện và lo sợ Ngày ma sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi}

  3- Tawwaf (đi xung quanh) nấm mộ, sợ vào mộ và cầu xin điều may mắn từ nấm mộ.

  Tawwaf là một trong những hành động tôn thờ Allah và không được phép Tawwaf chỉ ngoại trừ Tawwaf (đi xung quanh) ngôi đền Ka'bah và đi qua lại giữa hai núi Al-Sofa và Al-Marwah mà thôi, một khi đã Tawwaf ngoài hai địa điểm kể trên với định tâm tôn thờ là một điều vô cùng sai quấy, kể cả việc sờ hay cầu xin điều may mắn ở ngôi mộ cũng vậy. Giống như xưa kia, nhóm người đa thần đã làm thế cùng với thần linh của họ, cho nên ai cầu xin điều may mắn hay sờ vào nấm mộ thì y đã tôn vinh điều mà Allah không cho phép tôn vinh.

  Bằng chứng cho việc làm đó là sự tổ hợp qua Hadith sau:

  عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ t قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‬ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﮊ الأعراف: ١٣٨، قَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)). رواه أحمد والترمذي وهو صحيح.

  Ông Abu Waqid Al-Laithy t kể: chúng tôi đi cùng với Thiên Sứ ﷺ‬ đến Hunain, chúng tôi là hãy mới vào Islam, nhóm người đa thần có táo họ ngồi xung quanh cây và máng vũ khí của họ lên cây và cây đó được gọi là: Zata Anwot. Khi chúng tôi đi ngang cây táo đó và nói: thưa Thiên Sứ! Hãy tạo cho chúng tôi Zata Anwot giống như họ có Zata Anwot vậy. Thiên Sứ ﷺ‬ giật mình bảo: "Allah thật vĩ đại! Ta thề bởi Allah chứng giám, quả thật, lời nói của các ngươi chẳng khác chi đường lối của con cháu Isroil từng nói với Nabi Musa u {Hãy tạo cho chúng tôi một thần linh giống như họ có thần linh vậy} Al-A'rof: 138, Thiên Sứ ﷺ‬ tiếp: quả thật, các ngươi là nhóm người ngu muội." Hadith do Ahmad và Al-Tirmizy ghi lại và đây là Hadith Soheeh (chính xác).

  Ý định của các bằng hữu mong được sự may mắn từ cái cây đó, đây là một trong những việc làm tổ hợp không gì phải nghi ngờ cả nên họ đã bị Thiên Sứ ﷺ‬ cấm cản và họ đã quay lại sám hối.

  4- Hỏi nhà chiêm tinh, thầy bói, thầy bùa và đến gặp họ.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ t عَنْ النَّبِيِّ ﷺ‬ قَالَ: ((مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ‬)) مسند أحمد ج20/ص315.

  Ông Abu Hurairoh và ông Al-Hasan t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Ai tìm đến hỏi thầy bói hoặc chiêm tinh gia rồi tin tưởng những gì chúng nói thì y đã phủ nhận (tất cả) những gì đã được mặc khải cho Muhammad ﷺ‬." Trích từ Musnad Ahmad Q-20 T-315.

  * Những loại Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ) và những điều liên quan:

  1- Thề ngoài Allah thí dụ người Muslim nói: thề với Ka'bah, thề với Nabi... đáng lẽ ra phải nói: thề với Allah chứng giám (Wollohi hoặc Billahi).

  Thiên sứ ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيِّ :ﷺ‬ ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) سنن الترمذي ج6/ص193.

  "Ai thề ngoài Allah thì y đã phản đạo hoặc tổ hợp." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-6 T-193.

  قَالَ النَّبِيِّ :ﷺ‬ ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) صحيح البخاري ج9/489.

  "Nếu ai muốn thề thì hãy thề với Allah còn không thì hãy im lặng." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory Q-9 T-489.

  Nếu như ai tôn vinh vật thề giống như tôn vinh Allah thì đó là Shirk Akbar (tổ hợp lớn), tương tư như việc làm của nhóm người cầu xin nấm mộ tôn vinh những người dưới mộ. Nếu đó là thối quen không có ý định tôn vinh thì đó là Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ), cách chuộc tội là nói câu: "La i-la-ha il-lol-loh (Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất)" và nguyện với lòng rằng từ nay sẽ không thề ngoài Allah nữa.

  2- Ri-dạ (khoe khoan).

  Là việc làm với ý định khoe khoan với mọi hoặc tôn thờ Allah với chủ ý khoe mọi người hoặc làm việc gì đó để được người đời ca ngợi, việc làm này thuộc loại Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ) được thể hiện qua Hadith Al-Qudsy:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) صحيح مسلم ج19/ص57.

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại lời Nabi ﷺ‬ và Nabi ﷺ‬ thuật lại lời phán của Allah: "TA rất giàu có không cần đến sự tổ hợp (cho nên) ai làm việc gì trong đó có tổ hợp TA với (thần linh hay người) khác thì TA bỏ mặt y và việc làm đó của y." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-19 T-57.

  3- Phủ nhận định mệnh.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيِّ :ﷺ‬ ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ)) مسند أحمد ج60/ص4 وصححه الألباني.

  "Không bao giờ được vào thiên đàng đối với những kẻ bất hiếu, kẻ tin tưởng vào bùa ngải, kẻ nghiện rượu và kẻ phủ nhận định mệnh." Hadith trích từ Musnad Ahmad Q-60 T-4 và được Shaikh Al-Albany xác thực.

  4- Chửi Sohabah (bằng hữu của Nabi ﷺ‬) và làm mất sĩ diện họ bởi vì một khi nhạo bán họ tức nhạo bán chính tôn giáo mình và tôn giáo chúng ta có được ngày hôm nay là được truyền lại từ Sohabah.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيِّ :ﷺ‬ ((لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ)) صحيح مسلم ج16/ص347.

  "Các ngươi chớ có chửi bằng hữu của Ta, các ngươi chớ có chửi bằng hữu của Ta, thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta cho dù các ngươi có bố thí cả núi vàng như núi Uhud đi chăng thì cũng không sánh bằng họ (bố thí chỉ bằng) một bụm tay hay nữa bụm tay." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-16 T-347.

  5- Xây mộ, sơn, viết (tên tuổi), trồng cây lên mộ tất cả những việc làm này đều bị cấm vì tất cả không giúp ích cũng không có hại cho người dưới mộ.

  Hadith do Imam Muslim ghi lại từ ông Jabir t kể:

  عَنْ جَابِرٍ t قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ)) وراه مسلم وأحمد ج57/ص428. وراه الترمذي وغيره بزيادة: ((وَأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ)) وهي زيادة صحيحة.

  "Thiên Sứ cấm sơn lên mộ, ngồi lên mộ và xây mộ." Hadith do Muslim và Ahmad ghi lại Q-57 T-428. Và theo đường truyền do Al-Tirmizy và những người khác ghi lại có thêm câu: "và viết lên mộ." Và đường truyền này chính xác.

  * Những việc nghiêm cấm liên quan đến dâng lễ Solah.

  1- Bỏ tất cả lễ Solah hoặc trể nảy rồi dâng lễ Solah ngoài thời gian đã được Allah ấn định.

  Có rất nhiều bằng chứng cấm từ Qur'an, Sunnah và Ijma' (sự thống nhất cả cộng đồng) cho việc này.

  - Từ Qur'an: Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ التوبة: ١١

  {Còn nếu như họ quay về sám hối và dâng lễ Solah đồng thời xuất tiền Zakat bắt buộc thì họ là những người anh em trong đạo của các người} Trích từ chương Al-Tâubah – 11.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﮊ المدثر: ٤٢ – ٤٣

  {Điều gì đã đưa các ngươi vào hỏa ngục vậy? Chúng sẽ đáp: chúng tôi là những người không năng dâng lễ Solah} Al-Muddaththir: 42 – 43.

  - Từ Sunnah: Nabi ﷺ‬ nói:

  عَنْ بُرَيْدَةَ t، قَالَ :ﷺ‬ ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) سنن الترمذي ج10/ص107.

  Ông Buraidah t thuật lại lơi Nabi ﷺ‬: "Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là dâng lễ Solah. Ai bỏ nó thì người đó kẻ ngoại đạo." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-107.

  - Từ Ijma': Ông Abdullah bin Shaqeeq nói: "Những bằng hữu của Nabi ﷺ‬ nhìn nhận rằng không có việc làm nào khi không thực hiện nó mà trở thành Kafir cả ngoại trừ bỏ dâng lễ Solah." Trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-108.

  Còn việc trể nảy rồi dâng lễ Solah ngoài thời gian đã được Allah ấn định.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ النساء: ١٠٣

  {Quả thật, việc dâng lễ nguyện Solah là điều bắt buộc những người có đức tin phải thi hành trong thời gian đã được ấn định} Al-Ni-sa: 103.

  Đối với những ai trể nảy việc dâng lễ Solah không có lý do chính đáng – cầu xin Allah che chở – sẽ rơi vào tình trạng như Hadith sau:

  عَنْ أَنَسٍ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ‬ يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً)) صحيح مسلم ج4/ص210.

  Ông Anas t kể: tôi đã nghe Thiên Sứ ﷺ‬ nói: "Đấy là lễ Solah của bọn đạo đức giả, chúng ngồi theo dõi mặt trời cho đến khi giao điểm với Shayton (tức mặt trời gần lặn), khi đó bọn chúng mới đứng dậy dâng lễ (Osr) bốn Rak-at một cách vội vã, không tán dương Allah trong lễ Solah chỉ ngoại trừ chút ít mà thôi." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-4 T-210.

  Lễ Solah của bọn đạo đức giả là thế còn đối với ai dâng lễ Solah ngoài giờ ấn định không có lý do gì thì sẽ ra sao ?

  * Những điều nghiêm cấm trong cuộc sống hằng ngày:

  1- Ăn, uống thức ăn Harom (bị cấm) như thức ăn do trộm cắp, gian lận trong mua bán hoặc những việc làm tương tự.

  Thiên Sứ ﷺ‬ nói:

  قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ‬: ((كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِمَا)) المعجم الكبير للطبراني وصححه الألباني.

  "Tất cả thịt và vật tế kiếm được từ việc làm bất chính thì hỏa ngục là điểm hẹn đầu tiên của chúng." Hadith trích từ Al-Muajam Al-Kabeer của Tobarony và được Shaikh Al-Albany xác thực.

  Nghiêm cấm chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách bất chính như trộm cắp, lo lót, cướp giật, giả mạo (giấy tờ, chữ ký...), buôn bán hàng cấm, làm thuê những điều cấm như ca hát, bói toán, mại dâm .v.v.

  2- Chiếm đoạt tài sản trẻ mồ côi.

  Đây là một trong bảy tội nghiêm trọng mà Thiên Sứ ﷺ‬ đã khuyến cáo cộng đồng tránh xa chúng qua Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-10 T-142.

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ ﷺ‬ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) وَذَكَرَ مِنْهَا ((وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ)) صحيح البخاري ج10/ص142.

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Hãy tránh xa bảy trọng tội nghiêm trọng" trong đó có: "và ăn tiền trẻ mồ côi."

  Trong Qur'an Allah cũng cảnh báo trước những kẻ chuyên ăn tiền trẻ mồ côi chúng sẽ gặp phải một hình phạt đau đớn, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ النساء: ١٠

  {Quả thật, những kẻ ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách bất chính thì chẳng khác nào tự nuốt lửa vào bụng. Và chúng sẽ sớm bị nướng trong hỏa ngục} Al-Ni-sa: 10.

  3- Cho vay lấy lãi.

  Đây cũng là một trong bảy trọng tội và nó rất nghiêm trọng bởi vì Allah đã hứa hẹn sẽ quyết chiến với những kẻ cho vay lấy lãi, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﮊ البقرة: ٢٧٨ – ٢٧٩

  {Hỡi những người có đức tin! Hãy bỏ phần còn lại của tiền lời cho vay nếu các ngươi là những người biết kính sợ Allah thật sự. Nhưng nếu các người không thi hành thì hãy coi chừng gặp phải chiến tranh từ Allah và Thiên Sứ của Ngài} Al-Baqoroh: 278 – 279.

  Chẳng những thế kẻ cho vay lấy lãi còn mắc phải lời nguyền rủa của Thiên Sứ, qua Hadith sau:

  عَنْ جَابِرٍ t قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ)) صحيح مسلم ج10/ص407.

  Ông Jabir t kể: Thiên Sứ ﷺ‬ đã nguyền rủa kẻ ăn tiền lời, người đi vay, người viết hợp đồng cho vay và hai nhân chứng, rồi bảo: "Tội họ đều như nhau." Hadith trích từ Soheeh Muslim: Q-10 T-407.

  4- Đàn ông mặc tơ lụa và đeo vàng.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬: ((أُحِلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)) مسند أحمد ج42/ص334.

  "Phụ nữ trong cộng đồng Ta được phép sử dụng tơ lụa và vàng còn đối với nam giới thì bị cấm sử dụng chúng." Hadith trích từ Musnad Ahmad Q-42 T-334.

  Qua Hadith cấm nam giới sử dụng tơ lụa và vàng với mọi hình thức.

  5- Cờ bạc vì có sự thiệt hại rất lớn đối với ngươi chơi.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ المائدة: ٩٠

  {Hỡi những người có đức tin! Việc uống rượu, cờ bạc, thờ cúng bụt tượng và xin sâm là những việc làm khả ố, là hành động của Shayton. Vì thế, hãy từ bỏ nó (những việc làm khả ố đó) để may ra các ngươi được chiến thắng} Al-Ma-i-dah: 90.

  Ngày nay, cờ bạc rất đa dạng với nhiều hình thức như xổ số, đặt cược bóng đá, đua ngựa, mua bảo hiểm các loại và những hình thức khác, tất cả là những điều cấm Harom.

  6- Bất hiếu với cha mẹ.

  Đây là trọng tội lớn thứ nhì sau tội tổ hợp Allah, Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) ثَلاَثاً. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) صحيح البخاري ج9/ص445.

  "Chẳng lẽ, mọi người không muốn Ta báo cho biết về trọng tội lớn nhất hay sao?" nói ba lần. Mọi người đồng thanh đáp: muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ. Người tiếp: "Tổ hợp với Allah và bất hiếu với cha mẹ." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-9 T-445.

  7- Zina (quan hệ tình dục trước hôn nhân).

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ الإسراء: ٣٢

  {Và chớ đến gần Zina. Chắc chắn, nó là một tội lớn và là một con đường tội lỗi} Al-Isro: 32.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ)) سنن الترمذي ج10/ص113.

  "Một khi bầy tôi đang Zina thì đức tin ra khỏi người y giống như cây dù đặt trên đầu y cho đến khi y ngừng Zina thì đức tin trở lại người y." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-113.

  Cho nên, đối với tất cả người Muslim phải luôn cảnh giác với bản thân, con cháu, người thân về mọi phương diện dẫn đến Zina, trong những đường lối nguy hiểm nhất dẫn đến Zina đó là nhìn vào phụ nữ không ăn mặt kín đáo hoặc trên tạp chí hoặc tivi... các bậc cha mẹ hãy cảnh giác những vấn đề nêu trên để tránh xa đường tội lỗi đó.

  8- Gây phiền hà đến xóm giềng.

  Đây cũng là điều cấm kỵ trong Islam, thể hiện rõ qua Hadith sau:

  عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ)) قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ)) صحيح البخاري ج20/ص128.

  Ông Abu Shuroih t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Thề bởi Allah chứng giám đức tin sẽ không hoàn hảo, thề bởi Allah chứng giám đức tin sẽ không hoàn hảo, thề bởi Allah chứng giám đức tin sẽ không hoàn hảo." Có người hỏi: thưa Thiên Sứ người đó là ai ? Thiên Sứ ﷺ‬ đáp: "Là kẻ quấy rầy xóm giềng làm cho họ bất an về y." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory Q-20 T-128.

  وقال أيضاً: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) صحيح مسلم ج1/ص212.

  Có Hadith khác Nabi ﷺ‬ nói: "Không được vào thiên đàng đối với kẻ quấy rối xóm làng làm cho họ bất an về y." Trích từ Soheeh Muslim Q-1 T-212.

  9- Nói xấu, vu khống, nói phỉ báng, nói dối với mọi người.

  Allah phán về những đức tính xấu đó như sau:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﮊ الحجرات: ١٢

  {Hỡi những người có đức tin! Hãy tránh nghi kỵ càng nhiều càng tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường hợp là cái tội. Và chớ dọ thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng các ngươi thích ăn thịt người anh em của mình sau khi y chết hay sao ? Bởi thế, hãy gớm ghiếc việc (nghi kỵ và nói xấu lẫn nhau)} Al-Hujurot: 12.

  Trong Sunah cũng nhắc đến vấn đề hệ trọng này qua Hadith:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ‬ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) صحيح مسلم ج16/ص481.

  Ông Abu Huroiroh t kể: Thiên Sứ ﷺ‬ hỏi mọi người: "Mọi người có biết nói xấu là như thế nào không ?" Allah và Thiên Sứ mới biết. Mọi người đáp. Thiên Sứ ﷺ‬ tiếp: "Là sự nhắc đến người khác với những điều anh ta không thích." Có lời hỏi: Thiên Sứ nghỉ sao trong lời nói đó là sự thật ? Thiên Sứ ﷺ‬ trả lời: "Nếu lời nói của anh là sự thật thì anh đã nói xấu anh ta còn nếu trong lời nói của anh không phải sự thật thì anh đã vu khống anh ta." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-16 T-481.

  Nói xấu không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua sự ra dấu, hành động, nhái theo .v.v. và việc nói xấu đã bị Allah chê bai qua câu kinh:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ القلم: ١٠ – ١١

  {Và chớ nghe theo từng tên thề thốt đê tiện. Một kẻ vu khống chuyên tới lui nói xấu người khác.} Al-Qolam: 10 – 11.

  Và Nabi ﷺ‬ đã khuyến cáo cho cộng đồng rằng:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ)) صحيح مسلم ج1/ص361.

  "Không được vào thiên đàng đối với những kẻ nói xấu người khác." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-1 T-361.

  Và ở Hadith khác Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ)) صحيح البخاري ج20/ص247.

  "Và quả thật, lời gian dối dẫn con người đến sự bại hoại và từ sự bại hoại đưa con người vào hỏa ngục." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory Q-20 T-247.

  Nhưng thật đáng tiếc đây là căn bệnh đã ăn sâu và bào mòn xã hội chúng ta, căn bệnh này rất nguy hiểm gây ra sự căm phẩn, thù hằn, chiến tranh, cắt đứt quan hệ dòng tộc giữa những người Muslim với nhau.

  Từ sự gian dối dẫn đến theo dõi, nghe lén lẫn nhau, đây là điều vô cùng cấm kỵ trong Islam, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ الحجرات: ١٢

  {Và chớ có theo dõi nhau} Al-Hujurot: 12.

  Nabi ﷺ‬ nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) صحيح البخاري ج23/ص218.

  "Ai nghe lén nhóm người khác nói chuyện trong khi họ không thích hoặc họ muốn trốn tránh sự nghe lén thì y sẽ bị đổ kim loại nấu chảy vào lổ tai y trong ngày Phán xử." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory Q-23 T-218.

  Từ sự gian dối dẫn đến sự giận hờn nhau hơn ba ngày trong khi Nabi ﷺ‬ cấm:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)) سنن أبي داود ج14/216.

  "Người Muslim không được giận người anh em (Muslim khác) quá ba ngày và ai giận quá ba ngày rồi y chết trong lúc đó y bị vào hỏa ngục." Hadith trích từ Sunan Abu Dawud Q-14 T-216.

  Có Hadith khác Nabi ﷺ‬ nói:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‬ قَالَ: ((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا)) صحيح مسلم ج16/426.

  Ông Abu Huroiroh thuật lại lời Thiên Sứ ﷺ‬: "Những việc làm của con người được đưa ra xem xét trong tuần hai lần, vào ngày thứ hai và ngày thứ năm. Khi đó, tất cả bầy tôi có đức tin đều được tha thứ tội chỉ ngoại trừ hai người giửa họ có thù hằn, có lời bảo bỏ mặt họ hoặc bảo để họ qua một bên cho đến khi họ hòa nhau." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-16 T-426.

  10- Uống rượu.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ المائدة: ٩٠

  {Hỡi những người có đức tin! Việc uống rượu, cờ bạc, thờ cúng bụt tượng và xin sâm là những việc làm khả ố, là hành động của Shayton. Vì thế, hãy từ bỏ nó (những việc làm khả ố đó) để may ra các ngươi được chiến thắng} Al-Ma-i-dah: 90.

  Thiên Sứ ﷺ‬ nói:

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬: ((لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ)) سنن أبي داود ج11/ص82.

  "Allah đã nguyền rủa rượu, người uống rượu, người rót rượu, người bán rượu, người mua rượu, người sản xuất rượu, người yêu cầu sản xuất, người mang rượu và người mang rượu vì y." Hadith trích từ Sunan Abu Dawud Q-11 T-82.

  11- Cân đo thiếu và gian lận trong mua bán.

  Allah đã khuyến cáo cho những kẻ cân đo thiếu khi buôn bán rồi ăn tài sản của mọi người cách bất chính, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ المطففين: ١ – ٣

  {Khốn khổ thay cho những kẻ tham lam bòn rút. Những kẻ khi nhận của người thì đòi cho đủ. Nhưng khi (cân) đo cho người thì đưa thiếu} Al-Mutoffifeen: 1 – 3.

  12- Hối lộ bằng mọi cách.

  Đây cũng là điều bị nghiêm cấm mà trong xã hội ngày nay đã và đang bùng nổ dữ dội, chúng ta thấy rằng bất cứ quan hệ nào cũng có lo lót trong đó từ khi bắt đầu đến kết thúc, nó là một tội phạm nguy hiểm đưa đẩy đến sự bất công, bóp méo sự thật và hủy hoại xã hội như đã được Allah dẫn chứng trong Qur'an:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ البقرة: ١٨٨

  {Và chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ dùng nó để hối lộ các quan tòa, hầu các ngươi có thể ăn không phần tài sản của mọi người một cách tội lỗi trong khi các ngươi biết điều đó} Al-Baqoroh: 188.

  Và Nabi ﷺ‬ cũng đã cảnh báo trước rằng:

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬: ((لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ)) مسند أحمد ج19/ص299.

  "Allah đã nguyền rủa kẻ hối lộ và người lấy tiền hối lộ trong giáo lý." Hadith trích từ Musnad Ahmad Q-19 T-299.

  13- Bằng chứng giả dối.

  Trong Islam rất khắc khe với ai làm chứng giả dối và điều đó được xếp vào những trọng tội nghiêm trọng qua Hadith sau:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) ثَلاَثاً. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً. فَقَالَ: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ)) قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. صحيح البخاري ج9/ص445.

  "Chẳng lẽ, mọi người không muốn Ta báo cho biết về trọng tội lớn nhất hay sao?" nói ba lần. Mọi người đồng thanh đáp: muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ. Người tiếp: "Tổ hợp với Allah và bất hiếu với cha mẹ." Và Người ngồi thẳng trở lại trong khi đang ngồi dựa một bên rồi tiếp: "Chẳng phải là lời làm chứng giả dối hay sao !" Với câu đó Nabi ﷺ‬ cứ lặp đi lặp lại đến nổi chúng tôi ước gì Người đừng nói nữa. Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-9 T-445.

  * Những con đường tránh khỏi những điều cấm kỵ trên.

  Anh em Muslim thân mến! Không gì phải nghi ngờ Islam là một tôn giáo hoàn hảo bao hàm tất cả mọi điều, chửa trị được tất cả mọi căn bệnh. Đặc biệt trong những giáo lý sau sẽ chỉ rõ cách phòng ngừa những căn bệnh trên, Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng đã chỉ dẫn rất nhiều đường giúp chúng ta thoát khỏi một cách bình an đối với ai áp dụng theo, dưới đây xin dẫn chứng một số:

  1- Tránh xa mọi phương diện, hình thức dẫn đến những điều cấm kỵ.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ الإسراء: ٣٢

  {Và chớ đến gần Zina. Chắc chắn, nó là một tội lớn và là một con đường tội lỗi} Al-Isro: 32.

  2- Kết bạn với người đức hạnh.

  Nabi ﷺ‬ đã nói:

  قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً)) صحيح البخاري ج18/ص359.

  "Thí dụ sự bầu bạn với người đức hạnh và bầu bạn với người xấu xa, giống như người cầm xạ hương và người thổi lửa. Đối với người cầm xạ hương hoặc là anh ta làm theo bạn hoặc là bạn làm theo anh ta hoặc là bạn tìm thấy ở anh ta mùi thơm dễ chịu, còn đối với người thổi lửa hoặc là đốt cháy áo bạn hoặc là bạn tìm thấy ở anh ta một mùi hôi thối." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory Q-18 T-359.

  3- Tôn trọng những điều nghiêm cấm.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﮊ الحج: ٣٠

  {Như thế đó và ai tôn trọng những giới cấm của Allah là điều tốt cho y đối với Thượng Đế của y} Al-Haj: 30.

  4- Sám hối.

  Thiên Sứ ﷺ‬ căn dặn bà vợ A'-i-shah:

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‬: ((يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالاسْتِغْفَارُ)) مسند أحمد ج57/ص142.

  "Hỡi A'-i-shah nếu em mắc phải tội lỗi thì hãy cầu xin Allah tha thứ, bởi vì sự sám hối về tội lỗi đã phạm là điều ăn năn và sự cứu rỗi." Hadith trích từ Musnad Ahmad Q-57 T-142.

  5- Cầu nguyện và cầu xin sự tha thứ.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ النساء: ١١٠

  {Và ai lỡ làm điều tội lỗi hoặc tự hại bản thân mình rồi cầu xin Allah tha thứ thì sẽ thấy được nơi Allah sự tha thứ và khoan dung} Al-Ni-sa: 110.

  Cuối cùng cầu xin Allah Đấng tối cao bảo vệ chúng ta tránh khỏi tất cả mọi điều cấm kỵ và ban cho chúng ta luôn làm điều đức hạnh, thật thành tâm trong lời nói cũng như việc làm. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Muhammad, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của Người.

  Do Ibn Ysa

  Sạo thảo và biên dịch

  Các tác phẩm khoa học: