SINH NHẬT ROSUL MUHAMMAD (SAW)

Giới thiệu chung

Sinh nhật Rosul Muhammad (Saw) theo tiếng Arap gọi là Mawlid, ai là người bắt đầu và điều này có phải bắt nguồn từ Qur’an và Sunnah không hay chỉ là việc làm của những kẻ cường điệu hóa trong tôn giáo ?

Download
Thông tin phản hồi