Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Giáo Lý Tổ Chức Vào Đêm Giửa Tháng Sha’baan: bài viết phân tích rõ ràng tiểu sử của việc tổ chức vào đêm giửa tháng Sha’baan, việc làm này có được giáo lý Islam cho phép không đồng dẫn chứng lời nhận xét của giới học giả xoay quanh chủ đề này.

Download
Thông tin phản hồi