Tóm tắt giáo luật nhịn chay

Giới thiệu chung

Tóm tắt giáo luật nhịn chay: Tác giả nói: “Tóm tắt giáo luật nhịn chay” này là một quyển sách nhỏ nói về các điều kiện, các nguyên tắc bắt buộc, những điều khuyến khích của nhịn chay cũng như giải thích và trình bày làm rõ những gì làm hỏng nhịn chay và những gì không làm hư nó, đồng thời nêu ra những bài học bổ ích quan trọng. Chúng tôi trình bày nội dung quyển sách một cách ngắn ngọn và súc tích, các mục được sắp xếp với những con số để tiện ghi nhớ và dễ hiểu, để người đọc có thể tiếp thu các lời phán của Allah, những lời di huấn của Thiên sứ e, các lời nói của các học giả cùng với các cơ sở giáo luật từ Qur’an và Sunnah một cách dễ dàng và hiệu quả.

Download
Thông tin phản hồi