Dấu Hiệu Ngày Tận Thế - Yajooj & Majooj -

Giới thiệu chung

Dấu Hiệu Ngày Tận thế - Yajooj & Majooj -: Bài viết về các dấu hiệu lớn của ngày tận thế như: Sự xuất hiện của Yajooj và Majooj; mặt trời mọc hướng tây; đám khói khổng lồ; con vật từ đất chui lên nói tiếng người.

Download
Thông tin phản hồi