Dấu Hiệu Ngày Tận thế - Yajooj & Majooj -

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Dấu Hiệu Ngày Tận thế - Yajooj & Majooj -: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu về các dấu hiệu lớn của ngày tận thế như: Sự xuất hiện của Yajooj và Majooj; mặt trời mọc hướng tây; đám khói khổng lồ; con vật từ đất chui lên nói tiếng người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: