Hãy Phó Thác Cho Allah, Đấng Tối Cao

Giới thiệu chung

Hãy Phó Thác Cho Allah, Đấng Tối Cao: Bài thuyết giảng phân tích về một loại đức tin Iman của người Muslim đó là phó thác mọi việc cho Allah Bất diệt Sống Mãi.

Download
Thông tin phản hồi