Truyện Từ Qur’an - Nabi Nuh - cầu xin bình an cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Nuh - cầu xin bình an cho Người -: Kể toàn phần về câu chuyện của Nuh một vị Rasul đầu tiên đến với loài người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này