Truyện Từ Qur’an - Nabi Sulaiman cùng với Kiến & Chim Đầu Rìu

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng kể về câu chuyện xảy ra giửa Nabi Sulaiman cùng với loài kiến và chim đầu rìu.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: