Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra: Bài thuyết giảng nhắc lại cho con người rằng cái chết là sự thật không tránh khỏi, không thể phủ nhận.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này