Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ma Lực Của Tiền Tài Và Chức Vụ: Bài thuyết giảng nói về hiểm họa của đồng tiền và chức vụ trong xả hội ngày nay, tuy nhiên, giá trị của con người không nằm ở tiền tài và chức vụ y đang có mà giá trị thật sự là y đã cống hiến gì cho tôn giáo Islam này. Bài thuyết giảng được trích từ Khutbah Sheikh Abdul Ghoni Al-Ruhaili

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này