Truyện Từ Qur’an - Nabi Zakkariya và Nabi Yahya

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Zakkariya và Nabi Yahya: Kể sơ lược về cuộc đời hai vị Nabi của Allah Zakkariya và Yahya, cả hai là cha con.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: