Đây Là Tháng Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đây Là Tháng Ramadan: Đây là bài thuyết giảng có giá trị cao chứng minh về hồng phúc tháng Ramadan, đây là một thiên ân mà Đấng Tạo Hóa Allah ban cho riêng cộng đồng đám nô lệ trung kiên của Ngài, đây là tháng của sự tha thứ và cư xử hài hòa và đây là tháng thể hiện lòng tôn kính của nô lệ đối với Thượng Đế.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: