Sơ Lược Về Tiểu Sử Mẹ Của Tín Đồ Có Đức Tin Bà Khadijah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sơ Lược Về Tiểu Sử Mẹ Của Tín Đồ Có Đức Tin Bà Khadijah: Đây là bài thuyết giảng sơ lược về tiểu sử bà Khadijah con gái ông Khuwailid, một phụ nữ cao quí giàu có của giới thượng lưu Quraish thời bấy giờ, bà là người bạn đời tâm đầu ý hợp của lãnh tựu Islam, bà được vinh dự được Đấng Tạo Hóa gởi lời chào Salam và báo cho tin mừng về tòa lâu đài trong thiên đàng trong lúc bà vẫn còn ăn uống như bao người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này