Về Con Người - Suhail bin A’mr -

Giới thiệu chung

Về Con Người - Suhail bin A’mr -: Bài thuyết giảng về một vị Sahabah cùng với đầu não tướng cướp, và một vài bài học được rút ra sau câu chuyện.

Thông tin phản hồi