Thờ Allah, Không Thờ Ramadan

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Thờ Allah, Không Thờ Ramadan: Bài viết thuyết giảng thứ sáu đầu tiên sau tháng Ramadan ngày 5/Shawwaal/1435 H nhằm ngày 01/08/2014, nói về người Muslim có đức tin thật thụ vào Allah thì việc hành đạo của anh ta không hề gián đoạn bởi sự ra đi của Ramadan mà nó được tiếp diễn liên tục đến ngày trở về với Allah đó là chết.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này