Truyện Từ Qur’an - Giết Tế Qurbaan -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Giết Tế Qurbaan -: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện giết tế Nabi Isma-i’l – cầu xin Allah ban bình an cho Người – qua câu chuyện khuyến khích tín đồ Muslim bắt chước theo tổ tiên Ibrahim – cầu xin Allah ban bình an cho Người – và đường lối của Nabi Muhammad – cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người – trong việc giết tế Qurbaan.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này