Những Công Việc Trong Ramadan (Tóm Lược Quyển Lataa-if Al-Ma’arif)

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Những Công Việc Trong Ramadan (Tóm Lược Quyển Lataa-if Al-Ma’arif): Đây là phần ghi âm quyển sách Những công việc trong Ramadan của tác giả Sheikh Abdur Rahmaan bin Muhammad bin Qaasim. Quyển sách là phần tóm lược rất hữu ích về các việc làm cho mùa thiêng liêng và ân phúc, những động lực của tâm hồn cũng như sự quyết tâm song hành với những thời khắc quý báu. Cuốn sách này được tóm lược lại từ quyển Lata-if Al-Ma’arif của Ibnu Rajab Alhambaly.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: