Những Điều Nabi (Cầu Xin Ban Bình An & Phúc Lành Cho Người) Khuyến Cáo Nên Tránh

Tác giả : Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Những Điều Nabi (Cầu Xin Ban Bình An & Phúc Lành Cho Người) Khuyến Cáo Nên Tránh: Đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 04/Rajab/1433 H nhằm 25/05/2012, trong phần bài thuyết giảng liệt kê vài vấn đề mà đã từng bị Rasul – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – từng khuyến cáo cộng đồng Islam và nay đã và đang xảy ra trong thời đại chúng ta điển hình như nghe nhạc, uống rượu, Zina (quan hệ tình dục bừa bãi)... Bài thuyết giảng được trích từ quyển sách Al-Dhiya Al-Laa-me’ Min Al-Khutab Al-Jawaa-me’ của Sheikh nhà thông thái Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: