Isra’ và Mi’raj (Dạ hành và Thăng thiêng): liệt kê, trình bày và phân tích tính trung thực hay không trung thực của các Hadith liên quan

Giới thiệu chung

Isra’ và Mi’raj (Dạ hành và Thăng thiêng): liệt kê, trình bày và phân tích tính trung thực hay không trung thực của các Hadith liên quan: Bài viết giá trị phân tích và nhận định xác thực hay không xác thực về các Hadith nói về sự kiện Isra’ (Dạ hành) và Mi’raj (Thăng thiên) được học giả Albani trình bày.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi