Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan?

Tác giả : Abdullah Saaleh

Thông dịch: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Chúng Ta Sống Thế Nào Trong Ramadan ?: Một bức thông điệp hướng dẫn cách tiếp đón tháng Ramadan ân phúc, trình bày cách gặt hại ân phước và hồng phúc trong Ramadan.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: