Imam Muhammad Bin Abdul-Wahab – Tiểu sử và sự tuyên truyền của ông

Giới thiệu chung

Imam Muhammad bin Abdul-Wahab: bài thuyết giảng do Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Bazz  thuyết giảng vào năm 1385 hijri khi ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Đại học Islam tại Madinah Munauwarah. Trong bài thuyết giảng này, Sheikh trình bày sơ lược về cuộc đời của Imam Muhammad bin Abdul-Wahab .

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này