Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ

Giới thiệu chung

Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ : là câu hỏi được Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz trả lời và nguyên văn câu hỏi: "Có một số người đã lựa chọn tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) để làm một số loại tôn thờ như dâng lễ Solah Gho-ro-ib và thức trắng đêm 27 của tháng vì tổ chức tiệc tùng, với những hành động này có nguồn gốc hay không ? cầu xin Allah ban mọi điều tốt cho Shaikh.".

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi