Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ

Giới thiệu chung

Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ : là câu hỏi được Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz trả lời và nguyên văn câu hỏi: "Có một số người đã lựa chọn tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) để làm một số loại tôn thờ như dâng lễ Solah Gho-ro-ib và thức trắng đêm 27 của tháng vì tổ chức tiệc tùng, với những hành động này có nguồn gốc hay không ? cầu xin Allah ban mọi điều tốt cho Shaikh.".

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ

  ﮋتخصيص شهر رجب ببعض العباداتﮊ

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Tác giả:

  Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  ﮋتخصيص شهر رجب ببعض العباداتﮊ

  ((باللغة الفيتنامية))

  إفتاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Hỏi: Có một số người đã lựa chọn tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) để làm một số loại tôn thờ như dâng lễ Solah Gho-ro-ib và thức trắng đêm 27 của tháng vì tổ chức tiệc tùng, với những hành động này có nguồn gốc hay không ? cầu xin Allah ban mọi điều tốt cho Shaikh.

  Đáp: Chọn tháng Rojab để dâng lễ Solah Gho-ro-ib hoặc tổ chức tiệc trong đêm 27 của tháng vì họ cho rằng đó là đêm Isro và Méroj (tức đi trong đêm và thăng thiên của Nabi g), tất cả đều là việc làm Bid-a'h chứ không hề có nguồn gốc từ giáo lý Islam, theo giới xác định sự thật trong số Umala đã cảnh báo về việc làm này: chúng tôi đã khuyến cáo việc làm này rất nhiều lần và đã phân tích rằng lễ Solah Gho-ro-ib là việc làm Bid-a'h nhưng có một số người mù quáng đã cố làm cho được lễ Solah này trong đêm thứ sáu đầu tiên của tháng Rojab, tương tự thế tổ chức tiệc trong đêm 27 của tháng với lòng tin rằng đó là đêm Isro và Méroj, tất cả đều là việc làm Bid-a'h không hề có nguồn gốc trong giáo lý Islam, vả lại đêm Isro và Méroj không hề biết được chính xác là ngày nào và nếu có biết được là đêm nào đi chăng cũng không được phép tổ chức gì cả bởi Nabi g chưa từng tổ chức cả bốn vị Khulafah Roshideen Abu Bakr, Umar, Uthman và Aly y cùng tất cả những vị Sohabah khác cũng không hề tổ chức, nếu đó là Sunnah là họ đã làm trước chúng ta rồi.

  Mọi điều tốt đẹp là làm theo những gì họ làm và đi theo đường lối mà họ đã vạch như Allah đã phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ التوبة: ١٠٠

  {Và những người tiên phong (của Islam) trong số những người Muhajirin (dân di cư từ Makkah) và những người Ansor (dân định cư Madinah) và những ai noi gương theo họ trong mọi việc làm nhân đức thì sẽ được Allah hài lòng về họ và họ hài lòng về Ngài, họ được Allah chuẩn bị sẵn cho họ các ngôi vườn của thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy họ ở trong đó đời đời kiếp kiếp, đó là sự thành đạt vĩ đại.} Al-Tâubah: 100, và có Hadith như sau:

  عَنْ أٌمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ t قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وراه البخاري كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث (2697) ومسلم كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، حديث (17، 1718) وفي رواية لمسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

  Mẹ của những người có đức tin Um Abdullah bà A-y-shah t thuật lại lời Nabi e: "Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả lại." Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần hòa giải, chương khi hòa giải bằng sự bất công thì sự hòa giải đó không được chấp nhận, Hadith số 2697 và Muslim ghi lại ở phần phân xử, chương hủy bỏ những giáo lý vô hiệu và đối lại những ai tạo ra cái tân, Hadith số 17 và 1718, theo đường truyền khác của Muslim Nabi e nói: "Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm đó bị trả lại y."

  Rosul e đã từng khuyến cáo cộng đồng Mình trong bài Khutbah thứ sáu có đoạn:

  قَالَ e: ((أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ e وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) أخرجه مسلم (867) من حديث جابر t.

  "Amma ba'd: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad ﷺ‬. Còn điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh và tất cả điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối." Hadith do Muslim ghi lại Hadith số 867 từ ông Jabir t.

  Bắt buộc tất cả mỗi người Muslim hãy noi theo Sunnah, bám chặt lấy Sunnah, khuyên bảo lẫn nhau làm việc thiện và khuyến cáo nhau tránh xa mọi điều Bid-a'h thi hành theo mệnh lệnh của Allah:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﮊ المائدة: ٢

  {Và hãy giúp đỡ nhau trên phương diện đạo đức và kính sợ Allah} Al-Ma-i-dah: 2, Allah phán ở câu kinh khác:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ العصر: ١ – ٣

  {(TA Allah) Thề bởi thời gian. Quả thật, con người chắc chắn sẽ đi vào thua thiệt. Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện rồi khuyên bảo nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn} Al-Ors 1 – 3.

  Và vì Nabi e đã nói:

  عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمٍ بِنْ أَوْسٍ الدَّارِيِّ t أَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) رواه البخاري كتاب: الإيمان، باب: قول النبي e: ((الدين النصيحة)) ص35 طبعة بيت الأفكار الدولية. ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة (55، 95).

  Ông Abu Ruqoiyah Tameen bin Âus Al-Dary t thuật lại lời Nabi e: "Đin (Tôn giáo) là lời khuyên bảo." Chúng tôi hỏi: vì ai thưa Rosul? Người đáp: "Vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rosul của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn thể người Muslim." Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần Iman, chương lời Nabi e: "Đin (tôn giáo) là lời khuyên bảo." Hadith trang 35 do nhà xuất bản Bait Al-Afkaar Al-Đâuliyah và Muslim ghi lại ở phần Iman, chương phân tích quả thật Đin (tôn giáo) là lời khuyên bảo, Hadith số 55 và 95.

  Giải đáp:

  Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz

  Dịch thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Các tác phẩm khoa học: