Ayrooraa Kee Baritte Sittal Abtah Tan Katayyot Cubbusaanama

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam yallih naba nel tascasseh tan yallih gino kinni, toh ayrooraa kee baritteey, alsitte kee sanoota sittal elle katayta inna kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub