Yallal eemen sarrah tohuk makatin toh iiman kinni

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Labatannaa enek haytoh cadiisi arbaqiin cadiisik yallal taamineh sarra tohuk kate waytama warsa cadiisi

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub