yallih dacayriiy, yalli koh lowem kee yallak kogeytemil taminemi

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee sagal haytoh cadiisi arbaqiin cadiis tannah iyyah yan cadiisi : yalla dacris yalli ko dacriselek , yalla esser kohceeleh , umanek kaa magansit koocatelek

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub