Masallama –edde geytinta gitih baxxaqisiyya( iffoysiyya)

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

labaatannaa kee sagal,haytoh cadiisi- arbaqiin,cadiisik:tacadiis,edde–yaabam meqetaamoomiy,num,jannat,-culussaah girakkaa,tayxeexeh,iyya,yalli-elle-iyyennal abekaatekkek,tonal,abwee-kiiy,girakah cula,tonnah:tacadiis,edde,yaabam,salat muxxoo kee arraba gibdim kinniimi.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub