abtol waaso kak temeete caagiida (08):sinam yab ankacsanama

abtol waaso kak temeete caagiida (08):sinam yab ankacsanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk bacar hattoh exxay sinam yab oson faxe kal ankacsaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh