abtol waaso kak temeete caagiida (12):abaaro abaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (12):abaaro abaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee nammay hattoh exxay abaaro abaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh