abtol waaso kak temeete caagiida (13):sirri fixixisaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (13):sirri fixixisaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee sidoh hattoh exxay sirri sinaamak fixixisaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh