abtol waaso kak temeete caagiida (20): munaafiqhtu kee faasiqhtu yakcineenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (20): munaafiqhtu kee faasiqhtu yakcineenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatan hattoh exxay munaafiqhannu kee umam taama le mara yakcineenimit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: