abtol waaso kak temeete caagiida (27):marin baaxo bukkusaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (27):marin baaxo bukkusaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee malcin hattoh exxay marin baaxo bukkoh beyaanah elle xissitaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: