abtol waaso kak temeete caagiida (29): yallih galab xago maleh yab yaymaggeenim

abtol waaso kak temeete caagiida (29): yallih galab xago maleh yab yaymaggeenim

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee sagal hattoh exxay yallih galab xago alle waa yab yaymaggeenimi yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh