abtol waaso kak temeete caagiida (30): yaabat yoobula faxak yaabanam

abtol waaso kak temeete caagiida (30): yaabat yoobula faxak yaabanam

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom hattoh exxay yaabat yoobula faxak yaabanam yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh